බ්රසල්ස් නුවර ගුවන් තොටුපලේ පිපිරිමක්

By Admin Mar 22, 2016 13:55 PM World

බෙල්ජියමේ බ්රසල්ස් නුවර  ගුවන්  තොටුපලේ පිපිරීමක්  දහ  දෙනෙකුට වඩා පිරිසක් මිය යයි   විශාල  පිරිසකට බරපතල තුවාල සිදු වී ඇත  සහන සේවකයෝ  කඩිනමින්  සහන සැලසිමට  පියවර ගනී  අවට ආරක්ශාව තර කර ඇත නවතම වාර්තා  අනුව පිපිරීම්  දෙකක් සිදුව ඇත  මිය ගිය ගණන  17 දක්වා ඉහල නගී .

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos