බංගලාදේශ පන්දු යවන්නන්ගේ ඉරියව්වේ වල සැකයක්

By Admin Mar 11, 2016 16:56 PM World


බංගලාදේශ  පන්දු යවන්නන්  දෙදෙනෙක් වන  අරෆත් සනි  හා ටස්කින් අහමෙඩ්  ගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වේ සැකයක් ඇති  බව  තරග තීරක  ඇන්ඩි  ප්රිකොෆ්ට් හා පිටියේ විනිසුරු  රොඩ් ටකර්  පසුගිය බදදා 
තරගයෙන්  පසුව  මෙසේ  වාර්තා  කර ඇති අතර  මේ ගැන ඔවුන් දෙදෙනාට යම්කිසි සොදිසි යකට මුහුණ දිමට සිදුවෙනු ඇත මේ  ගැන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ  සිය කණස්සල්ල  දැක්වූ අතර  ඔහු පැවසුවේ මේ දෙදෙනාම දැන් දිගු කාලයක් පන්දු යවනවා  එසේම ඉරියව්  වල කිසිදු  වෙනසක් ඔහු නොදකින බවත් මෙසේ හදිස්සියෙම් මේ පිලිබදව පැවසිම  ගැන  ඔහු කැමත්තක් නොදක්වන බවත්ය.

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos