දකුණු අප්රිකාණු කණ්ඩායම හා ලංකාව අතර තරගය අද

By Admin Mar 28, 2016 19:09 PM World

විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන 2016 තරගා වලියේ  ලංකාව සහබභාගි වන අවසන් තරගය  අද  දකුණු  අප්රිකාණුවන්  සමග පවත් වීමට  නියමිතයි  අද  තරගයට  ඇන්ජිලෝ  මැතිව්ස්  සහභාගි නොවෙණු ඇත  එසේම චාමිර ද ඇගිල්ලේ  ඇතිවූ ආභාදයක්  නිසා තරග  නොකරනු ඇත ඒ වෙනුවට සුරංග ලක්මාල් හා  ෂෙහාන්  ජයසුරිය තරග කරන  බව දැන් ගන්නට  ඇත  දැන්  ටික  වෙලාවකට කලින්  නිමවූ  දකුණු  අප්රිකාණු කාන්තා කණ්ඩායමය  හා  ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමය අතර ඕවර  විස්සයි විස්ස තරගයෙන් දකුණු  අප්රිකාණු කාන්තා  කණ්ඩායම ලකුණු 10 කින් පරාජය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා  කාන්තා  කණ්ඩායමට  හැකි විය .

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos