බටහිටර ඉන්දීය කොදෙවු දුපත් පිළත් ලංකාවත් අද තරගය

By Admin Mar 20, 2016 12:24 PM Sri Lanka

අද ඉරු දින සවස විස්සයි විස්ස 2016 ලෝක කුසලාන තරගා  වලියේ  දෙවන  තරගය ලෙස ලංකාවත් බටහිටර ඉන්දීය කොදෙවු  දුපත්  පිළත්  තරග කිරිමට නියමිතයි මේ තරගය  බැංගලෝර්  නුවර  පැවැත්වීමට  විධි විධන යොදා ඇත  ඒ අවට  වෙසෙන ජනයාගේ  ආදරයට  පත්  ක්‍රිස් ගේල්  වෙනුවෙන් ජය ගෝසා  කරන්නට  ඔවුන්  අද රැස්  වෙනවා නියතයි  යම්කිසි  පසු බැහමකට  ලත්  ලංකික පිළ  ඉන් මිදී එක්ව  කණ්ඩායමක් ලෙස තරග නොකරන්නේ නම්  අද  දින ජය ගැනීම  බොහෝ  සේ  අමාරු වනවා නිසකය  මන්ද යත්  ගේල්  ඔහුගේ  සුපුරුදු  පහරාත්මක  පිති  හරබයට නැවතත් අව තීරන වී ඇති  නිසා ඔහුව නැවත්  වීම අසීරු කාරණයක් වෙනු  ඇත කෙසේ වෙතත් ඒ දිනයේ  වැරදි  අවම  වශයෙන්  තබා ගත හැකි පිළට  ජය ගැනීමට  හැකි වනු ඇත මෙය  තවත් තරගයකි අද දින හොදින් ක්‍රීඩා කිරීම නැවැරදි තැන්  වලට පන්දුව පතිත කීරිමද ලැබෙන උඩ  පන්දු  සියල්ලම ගැනීමද  වාසනාව ද  බලපානු  ඇත කෙසේ වෙතත්  හොද තියුණු දැක බලා  ගැනීමට  හැකි වනු ඇත. 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos