ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණඩායම එංගලන්තයේ සංචාහරය

By Admin Apr 23, 2016 12:46 PM Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්  කණඩායම ලබන මස එංගලන්තයේ  සංචාහරය කරයි  මෙම සංචාහරයේ පළමු පුහුණු තුන් දින තරගය එසෙක්ස් කණඩායම සමග  ලබන මැයි මස  අට  වෙනිදා සිට දහ  වෙනිදා  දක්වා  එංගලන්තයේ  චෙල්ස්ෆොර්ඩ් හිදී පවත් වීමට විදි විධාන යොදා ඇත.

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos