විදුළි බලය ඇණ හිටි අද රෑ කාලගුණය හොඳ නැතිලු

By Admin Feb 25, 2016 17:35 PM Sri Lanka

අකුණක් වැදීමෙන්  ඇතිවූ දෝෂයකින් දෙපැයක් පමණ  විදුලිය ඇනහිටිමෙන්  කොළඹ හා  තදාසන්න ප්‍රදේශවලට විදුලිය නැතිව සිටීමට  සිදුවිය ඒ අතරම  ධාරනිපාත  වැස්සක් ඇති විය   නැවත විදුලිය සවස  4.10 පමණ ලැබිණි.  එසේම  කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන පරිදි අද රාත්රියේ ගිගුරුම් සහිත තද වැසි ඇති වීමට හා තද සුළං තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකිය. 


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos