මිීටියාගොඩ පොලිසි ස්ථාතනය කිට්ටුවම අයෙකුට වෙඩිතබා ඇත

By admin Feb 14, 2016 12:19 PM Sri Lanka


   
මිීටියාගොඩ හන්දියේදී මින් මද  වේලාවකට පෙර එහි පළතුරු කඩයක වෙළෙන්දකුට වෙඩි තබා ඇතැ  පසුව එම  වෙළෙන්දාව  ළගම  ඇති රෝහල් කට යව ඇත ඔහුගේ  තත්වය  ඒ තරම්ම  බරපතල   නැතයි වාර්තාවේ මොහුට වෙඩි තබා  ඇත්තේ  යතුරුපැදියකින් පැමිණි දෙනෙකු බව පොලිසිය පවසයි. මෙම  වෙඩි  තැබිම  සිදු වු ස්ථාතනය මිීටියාගොඩ පොලිස් ස්ථානයට ඉතාම  කිට්ටු  දුරකින් පිහිටා ඇති  බව සැලවේ මිීටියාගොඩ පොලිසිය  තව දුරටත් පරික්ෂණ පවත් වන අතර  මෙතෙක්  සැක  කරුවන් කිසි කෙනෙක්  අත්  අඩංගුවට  ගෙන  නැති  බව පවසයි 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos