පාසල් සිසුවාගේ කොණ්ඩය කැපුවායි පියා මානව හිමිකම් එකට පැමිණීළි කරයි

By Admin Feb 19, 2016 08:56 AM Sri Lanka


 
බස්නානහිර පළාතේ පානදුර  සුමංගල විද්‍යාලයයේ හය ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන පාසල් සිසුවකු තමාගේ කොණ්ඩය වැඩිපුර වවාගෙන  සිටි නිසා  පාසල අසල කොණ්ඩය කපන සැලුනයකින්  කොන්ඩය කැපුවැයි එම විදුහලේ  විනය කමිටුවේ ගුරුවරයකුට එරෙහිව  එම සිසුවාගේ පියා පොලිසියටත්  අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට සහ මානව හිමිකම් කොමිසට පැමිණිලි කර ඇත 
මෙම සිසුවා පුතා වෙළෙඳ දැන්වීම්වල රංගන කටයුතු කරන නිසා කොණ්ඩය මෙලෙස   තබා ගෙන සිටි බවත් ඊට පාසලේ දන්වා  තිබූ බවත් පියා පවසයි 
විදුහල්පති පවසනුයේ  පාසලට නොගැලපෙන ලෙස කොණ්ඩය වවාගෙන ආ සිසුවකුගේ කොණ්ඩය කප්පවා ඇති බවයි ඔහුගේ දෙමාපියන් ගෙන්වා කළින් දැනුම්වත් කර තිබුණත් කොණ්ඩය පාසලට ගැලපෙන ලෙස කපාගෙන නොපැමිණි බවද විදුහල්පති කියයි

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos