පාසල් මහ ක්‍රිකට් තරග නගර පුබුදුවයි

By Admin Feb 29, 2016 09:08 AM Sri Lanka

පාසල් ක්‍රිකට් මහා  ත්රග නිසා  නගර කුල්මත් වෙයි  දිවයිනේ  ප්ර්ධාන පාසල් වල වාර්ෂිකව  පවත් වන මහා ක්රිකට් තරග  ( බිග් මැච්  ) නිසා පාසල්  කුල්මත් වී ඇත වසරක් පාසා  පවත්  වන මෙම තරග  වලට  පැමින විනෝද වීමට පාසල්  සිසුන් පමණක් නොව ආදී  සිසුන්ද මග බලා  සිටි හුදෙක්ම මෙම තරග දැක බල ගැනීමට හා විනෝද වීමට ඇත එපිට රට වල  පදිංචිවි  වාසය කරන ආදී සිසුන් සිය පවූල් පිටින්ම් මේ දිනවල මවු රට බලා  එන අවස්ථා  අසන්නට ලැබේ  ලබන සතියේ  82 වන වරට පවත්වනු ලබන ශාන්තු වරයන්ගේ හටන නමින් හදුන් වනු ලබන බම්බලපිටිය  ශාන්ත පිතර විදුහල සහ කොළබ  මරදානේ ශාන්ත ජෝෂප් පිළ  අතර මහා තරගය බොරැල්ල සවරනමුත්තු  (ඕවල් ) ක්‍රීඩා පිටියේ   4 සහ 5 යන දෙදින තුල පැවත්  වීමට නියමිතය. 

 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos