නව තේරීම් කමිටුවක්

By Admin Mar 08, 2016 10:41 AM Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවට  අලුත් තේරීම් කමිටුවක් විස්සයි විස්ස  2016   ලෝක කුසලාන තරගා වලියපෙනී පෙනී  තවත් පෙරලියක් සිදුවී ඇත එනම්  කපිල විජේගුණවර්දන පරමුක තේරීම් කමිටුව අයින් කර  අරවින්ද සිල්වා  මහතා  විසින් මෙහෙයවන අලුත් තේරීම් කමිටුවක් පත්  කිරීමය මෙහි  කැපී පෙනෙන  වෙනස නම්  මෙයට මස හතකට පෙර  ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජන  කරමින් සිට විශ්‍රාම ගිය  කුමා  සංගක්කාර  ද  එයට ඇතුලත්  වීමය  සෙසු සාමාජිකයින් නම්  රොමේෂ්  කලුවිතාරණ රංජිත් මදුරුසිංහ  හා  ලලිත් කලුපෙරුම ඉතාම බාරදුර කටයුත්තක් අනිත්ම් මොහෙතේ  ඔවූනට පැවරී ඇත තමන් ලත්  පළපුරුද්ද  හා අත් දැකීම් අණුව අගන සේවයක් ඔවුන් ගෙන්  ලැබෙනු ඇතියි සිතිය හැක


 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos