නවසීලන්ත අගමැති ලංකාවට එයි

By Admin Feb 24, 2016 08:31 AM Sri Lanka


නවසීලන්ත අගමමැති තුමා වන  ජෝන්  කේ සහ තවත්  දූත පිරිසක් අද අළුයම දිවයිනට පැමිණිය  ඔවුන් මෙසේ දිවයිනට පැමිණි ඇත්තේ  දින තුනක  නිළ සංචාරයක් සඳහායි ලංකික අගමැති  රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඔවුන්ව කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ ඇති   විශේෂ අමුත්තන්ගේ  පර්යන්තයේදී  ඉතා ඉහලින් පිලි ගන්නා  ලදි  මේ දින තුනේ සංචාහාරයේදී වැදහත්  තීරණ රැසක් ගැනීමට  හා කථිකා  කර ගැනීමට නියමිතය 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos