ආසියානු ක්‍රිකට්‌ කුසලාන 2016

By Admin Feb 23, 2016 08:21 AM Sri Lanka

ආසියානු ක්‍රිකට්‌ කුසලාන 2016

ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට්‌ තරගාවලිය මුලින්ම පටන් ගත්තේ 1984 දිය   ලංකාව  දැනට පස්‌වතාවක්‌ ආසියානු ශූරයන් ලෙස අභිෂේක ලබා සිටියිග  එසේම  ඉන්දියාවද  පස්‌වතාවක්‌ ආසියානු ශූරතාව දිනාගෙන තිබෙන අතර පාකිස්‌තානය දෙවතාවක් මෙම ශූරතාව දිනාගෙන තිබේගමෙවර මෙම තරගාවලිය විස්‌සයිරැ20 තරගාවලියක්‌ ලෙසින් පැවැත්වීම සුවිශේෂී යි මන්ද මෙතුවක් කල් පන්දුවාර 50 ක තරගාවලියක්  වශයෙන් පවත්වා ඇත හෙට 24 වන දිනආ රම්භ වන තරගාවලියේ මුල් තරගය සත්කාර  බංග්ලාදේශය  හා ඉන්දියව අතර පැවත් වන අතර  25 වන දින  ලංකාව  කලින් පවත් වු  නවක  ආසියාණු  රටවල් අතර පැවත්  වුණු  තරගා වලියෙන් ජය ගන්නා  කණඩායම සමග තරග වදී  ඇත දැකීම්  අඩු නවක ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනකු මෙවර ලාංකික කණ්ඩායමට 
ඇතුලත් කර ඇත

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos