ආසන සංවිධායකවරු වෙනස් කරති

By Admin Feb 29, 2016 12:39 PM Sri Lanka


මෙරට පැරණිම එක් පක්ෂයක් වූ ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකවරු කීප  දෙනෙක්ව වෙනස් කර නව  ආසන සංවිධායකවරු පත් කර ඇත   ගම්පහින් බස්නාහිර හිටපු මහ ඇමැති හා වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පරසන්න රණතුංගව  ඉවත් කර ඔහුගේ සහෝදරයකු  වන රුවන්  රණතුංගව මිනුවන්ගොඩ පත්  කර ඇත දෙහිවල හා ගල්කිස්ස සංවිධායකව සිටි ධනසිරි අමරතුංග ඉවත් කර කිර්ති උඩවත්තව පත් කර ඇත
මහනුවර සංවිධායකව සිටි දිළුම් අමුණුගම ඉවත් කර ඇත එමෙන්ම  කොළොන්නාව හිටපු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා ඉවත් කර සෝලංග ආරච්චිව  පත් කර ඇත මහරගම කාන්ති කොඩිකාර ඉවත් කර ඒ වෙනුවට මහා බස්නාහිර  පළාතේ ඇමති ඉසුර දේවප්රිය පෙරේරා මහත්ව පත් කර ඇත. 
මෙම පත් වීම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත්කර ලැබ පක්ෂ මහ ලේකම් දුමින්ද දිසානායක  මහාතා හා ජනපති ලේකම් ඉදිරියේදී   ජනාධිපති තුමා අතින් පත්වීම් ලැබූහ.

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos