අද ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව තරගවදී

By Admin Mar 01, 2016 07:42 AM Sri Lanka


බංගලාදේශයේ  දැන් පැවත් වෙන 2016  ආසියානු විස්සයි විස්ස තරගා වලියේ අද සවස  ශ්‍රී ලංකාව  හා ඉන්දියාව තරග  කිරීමට නියමිතයි. බංගලාදේශ කණ්ඩායාම හමුවේ නොසිතු පරාජයක් ලැබු ලංකික අද  තම සියලු ජවය හා දැනුම පල පුරුද්ද  යොදා මේ තරගය  ජය  ගත යුතුව  ඇත  අද දිනත් ලසිත මාලිංග තරග නොකරණ  බවට  ලැබෙන අලුත්ම ආරංචි  අණුව දැක්වේ  පිති  කරුවන්ගේ  ලයිස්තුවේ වෙනසක් අද දැක ගත හැකි වෙතයි  සැලවේ.

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos