බටහිර කොදෙවු දුපත් පිළ එංගලන්තය පරදා ජය ගනී

By Admin Mar 16, 2016 23:02 PM Sports

2016 ලෝක කුසලාන විස්සයි විස්ස මහා තරගා වලියේ  තෙවන  තරගය  අද  පැවැත් වුන  අතර  එංගලන්තය  හා  බටහිර  කොදෙවු දුපත්  කණඩායමය   අතරයි එම  තරගය  පළමුව  පන්දුවට  පහර  දුන්  එංගලන්ත  පිළ සිය ඕවර  විස්ස තුළ ලබා ගත්තේ  ලකුණු  182 ක් පමණි ඒ කඩුලු  6 ක් දැවී තිබිය දීය පිළිතුරු  වශයෙන්  බටහිර කොදෙවු  දුපත්   පිළ  කඩුලු  4 ක් දැවි  ඕවර  විස්සක්  18 ක් හා පන්දු 1 ක් තුළ ලබා ගෙන   තරගය ජය ගනී. කිස්  ගේල්ස් පන්දු  48 කින් ලකුණු  100 ක්  නොදැවී  ලබා ගනී. 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos