බටහිර ඉන්දීය කොදෙවු දුපත් කාන්තා පිළ 20 විස්ස කිරුළ දිනයි

By Admin Apr 03, 2016 17:33 PM Sports


ඕවර විස්සයි විස්ස කාන්තා  2016 ඕස්ට්‍රේලියාව පරදා  බටහිර ඉන්දීය කොදෙවු දුපත් කාන්තා  පිල ජය ලබයි මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන් ඕස්ට්‍රේලියානූ කාන්තා පිළ සිය ඕවර විස්ස  අවසානයේ කඩුලු  5 ක්  දැවී ලකුණු 148 ක් ලබා ගත්  අතර  බටහිර ඉන්දීය කොදෙවු දුපත් කාන්තා පිළ  ඕවර 19 යි පන්දු  3ක්  තුළ කඩුලු  2 ක්  පමනක් දැවී අවශ්‍ය ලකුණු  149 ලබා ගනී  එමනිසා  2016 කාන්තා ඕවර විස්සයි විස්ස කිරුළ බටහිර ඉන්දීය කොදෙවු දුපත් කාන්තා පිළට හිමි විය.

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos