බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දුපත් පිළ 20 විස්ස කිරුල දිනයි

By Admin Apr 03, 2016 22:50 PM Sports

20 විස්ස  2016 කිරුළ  සදහා අද පැවත් උන අවසාන තරගය ඉතා උණුසුම් තියුණු  තරගයක් විය  මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන් එංගලන්ත  පිළ සිය ඕවර විස්ස අවසානයේ කඩුලු  9 කට ලකුණු  155 ක් ලබා ගත්  අතර පිළිතුරු  ඉණිම  ක්‍රීඩා  කළ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්  දුපත් පිළ ඕවර දහ නමයි  පන්දු 4 ක් අවසානයේ    කඩුලු  6 කට  ලකුණු  162 ක් ලබා ගණිමින් එංගලන්ත  පිළ පැරද විය  
මර්ලන්  සැමුවෙල්  ඉතා අගනා  ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර ජය  ලබා ගැනීමට මහගු  සේවයක් කලේය  ඔහුගේ සහයට  කර්ලොස්  බරට්වති පැමිණ ගිලිහි යන ජය නැවත ලබා දිමට  දයක විය   ඔහු පිට පිට හයේ පාරවල් 4 ක් එල්ල කිරිම  මෙහිදී විෂේෂයෙන් සදහන් කල යුතුය ඉතා තියුණු තරගයක්  දැක බලා  ගැනිමට සැමට හැකි විය 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos