හැව්ලොක් රග්බි පිළ සි. ආර්. ඇන්ඩ් එප්. සි. රග්බි පිළ පරදවයි

By Admin Feb 20, 2016 21:44 PM Sports


අද  20 වන සෙනසුරාදා සවස හැව්ලොක්  ටවුන්හි  හැව්ලොක්  පිටියේදී   ඩයලොග්  රග්බි ලිග්   තරගාවලියේදෙවන වටයේ  තියුණු  තරගයකින් පසු  ලකුණු  26 ක් ලබමින් හැව්ලොක් රග්බි  කන්ඩායම  ලකුණු 21  ක් ලබාගත්  සි. ආර්.  ඇන්ඩ්  එප්. සි. රග්බි  පැරදවිය   හැව්ලොක් රග්බි  කන්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රසාත්  මදුසංක දුෂ්මන්ත  උත්සහක  ලකුණු  20 ක්‍ම් ලබා  කැපි  පෙනෙන  තරගයක නිරතවිය.

                          

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos