ලංකා පිළ 20 විස්ස ශ්‍රෙණි ගත කිරීමෙන් පහලට

By admin Feb 15, 2016 08:04 AM Sports

පෙබරවාරි 14 වන දින ලංකා පිළ ඉන්දියාව හමුවේ පිට පිට ලද පරාජයන් හේතුවෙන් නැවත I C C  ශ්‍රෙණි  ගත කිරීමෙන් පහතට වැටේ පළමු ස්ථානයේ  සිටි ලංකාව  දැන් 5 වන ස්ථානයට වැටී ඇත ඉන්දියාව  පළමු තැනට පත් වී ඇති අතර  පිළි වෙළින්  බටහිර ඉන්දීය  කොදෙව්වන් දෙවන  ස්ථානයටද එංගලන්තය තුන් වන ස්ථානයටද  නව සීලන්තය  හතර වන ස්ථානයට ද පත්වී ඇත ඉහලම සිටි ලංකාව  දැන් පස්වන ස්ථානය දක්වා පසු බැස  ඇත මෙම  ඉන්දියානු සංචාහාරයේදී  අප දැක්වූ  දුර්වල තාවයන් මග  හරවා ගෙන් නැවත  20 විස්ස ලෝක කුසලානයට  මුහුණ දීමට  අදිටන් කර ගැනීමට  හා සකස් වීමට අපහට සුළු  කාලයක් ඇත 

ICC Twenty 20 Championship

14 February 2016
TeamMatchesPointsRating
India202439122
West Indies192249118
England202330117
New Zealand242787116
Sri Lanka222549116

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos