මේ වැස්ස එංගලන්තයට යවමුද

By Admin May 21, 2016 07:23 AM Sports

පළවන  ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දින අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා පිළ  වඩාත්ම අසරණ තත්වයකට ඇද වැටී ඇත එනම්  එංගලන්තය පිළ  ලබාගත්  298 ට පිළිතුරු ලෙස ශ්‍රී ලංකා පිළ  සියලු දේනම් දැවී  ලබා ගත්තේ ලකුණු 91 පමණි  දැන් නැවත ඉනිමක් පරාජයෙන් බේරීමට පන්දුවට පහර දීමට පැමින ඇත මෙම  තත්වයෙන් බේරීමට  නම් ශ්‍රී ලංකා  පිතිකරුවෝ  හතර දෙනෙක් වත් ශතක වාර්තා  කල යුතුය  අඩුම වශයෙන් ඉනිමක පරාජයෙන් වත්  බේරීමට පිති කරුවන් හොදින් ක්‍රීඩා කල යුතුව ඇත දෝලනය වන පන්දුවට පහර දීමේදී  දක්වන දුර්වල තාවය  නිසා කඩුල්ල පුජා  කිරීමට සිදුව ඇත පරාජයෙන් බේරීමට ඇති එකම  විසදුම  ලංකාවට  හැමූ  සුළග  හා  වර්ෂාව එංගලන්ත  දිශාවට යොමු  කිරීමයි ඒ  වර්ශාව එංගලන්තය  දිශාවට දෝලනය වූ  නම් ශ්‍රී ලංකාවට  බේරීමට හැක මන්ද පන්දුව දෝලනය  වීමේදී මුහුණ දීමට අපට නොහැකි නිසා 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos