බෙරන්ඩන් ගෙන් වේගවත්ම ටෙස්ට් ශතකය

By Admin Feb 20, 2016 14:23 PM Sports

වේගවත්ම ටෙස්ට් ශතකය නවසිලන්ත පිළේ  බෙරන්ඩන්  මැකම්ලන් ගෙන්  ඒ  ඔස්ට්‍රෙලියාව සමග දැන්  පවත්  වන දෙවන ටෙස්ට් තරගයේදී   පන්දු 54 ක් ඇතුලත  ඒ ශතකය ලබාගෙන  මේ වාර්තාව තබන ලදි මේ බෙරන්ඩන්  මැකම්ලන්ගේ අවසානතම ටෙස්ට් තරගයයි වයස  අවුරුදු  34 ක් වූ ඔහු මින් පසු විශ්‍රාම ගනී බෙරන්ඩන්  බිද දැමුවේ 1986 බටහිර කොදෙවු ක්‍රීඩක විවියන් රිචඩ් විසින් එංගලන්ත පිළට  එරෙහිව  පන්දු 56 ගත් ශතකය ලබා  ගත් වාර්තාවයි. 


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos