බටහිර කොදෙව්වෝ ලංකාව පරදයි

By Admin Mar 20, 2016 22:51 PM Sports

අද තරගයෙන් කාසියේ වාසිය ලත්  බටහිර කොදෙව්වෝ  පන්දු යැවීම තොරා  ගෙන  ශ්‍රී ලංකා  පිළ  ලකුණු  129 කට සිමා කරන ලදී  එ කඩුලු 9 ක් දැවි තිබිය  දීය  බටහිර කොදෙවෝ   එම ලකුණු  ප්‍රමනය  කඩුලු  3 ක් පමනක් දැවී  තිබියදී  ඕවර 18 යි  පන්දු  දෙකක් තුල ලබාගනී පෙල්චර්  පන්දු 64 ක් තුළ  ලකුණු  84 ක් නොදැවී  ලබා ගනී.

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos