පළමු තරගය ලංකාවට ඇප්ගනිස්ථාන්ය

By Admin Mar 13, 2016 13:05 PM Sports

ඉන්දියාවේ දැන් පවත් වෙන ලෝක කුසලාන  විස්සයි විස්ස 2016 තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව  හා  පළමුව  තරග වදින්නේ ඇප්ගනිස්ථාන්යයි ඒ ඔවුන්  ඊයේ දින  සිම්බාප්වේ  පිළ  පරදා  ජය ලබාගෙන ඒම  මුල් වටයේ  බි කොටසේ වැඩීම ලකුණු ලබාගෙන පළමු ස්ථානයට  පත් වූ  නිසාය මේ නිසා මාර්තු මස 17 වන දින කල්කටා හිදී  පළමු තරගය ලෙස  ශ්‍රී ලංකා  පිළට  ඇප්ගනිස්ථාන් පිළ  හා තරග කිරීමට සිදුවනු ඇත

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos