පකිස්ථානය පරදවා බංගලාදේශය ජය ගනී.

By Admin Mar 02, 2016 22:41 PM Sports

අද පැවත් වූ තරගයෙන් පකිස්ථානය පරදවා බංගලාදේශය  ජය ගනී  මුලින්ම පන්දුවට පහරදුන් පකිස්ථානය කඩුලු  7 ක් දැවි  ලකුණු  127 ක් ලබා ගනී  පිළිතුරු  වශයෙන් බංගලාදේශ පිළ ඕවර  19 යි  පන්දු 1 ක් තුළ කඩුලු  5 පමණක් දැවී  ලකුණු  131 ක් ලබා ගෙන තරගය ජය ගනී 


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos