දෝලනය වූ පන්දුවට ලංකාව චලනය වෙයි

By Admin May 22, 2016 08:13 AM Sports

ඊයේ එංගලන්තයේදී  ලංකා පිළ  ඉනිමක හා ලකුණු 88 කින්   එංගලන්තතයට පැරදිණි  එංගලන්ත වේග පන්දු යවන්නන්  හමුවේ අසරණ  උණු ශ්‍රී ලංකාව  ඉතා අඩු ලකුණු  ගණනකට  දෙවරක් දැවී  යයි එංගලන්ත පිළේ දෝලනය වූ පන්දුවට මුහුණ දීමට  ශ්‍රී ලංකා  පිළේ  පිති කරුවන් අසමත් උව බව මැනවින් පැහැදිලි විය මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන් එංගලන්ත පිළ සියලු දෙනාම දැවී ලකුණු  298 ක් ලබා ගත්  අතර පිළිතුරුව පන්දුවට පහර දිමට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා  පිළ සියලු  දෙනාම දැවී ලබා  ගත්තේ ලකුණු 91 ක් පමණි නැවත වරක් පන්දුවට පහර දිමට කැදවන ලද ශ්‍රී ලංකා  පිළ සිය දෙවන ඉනිමේත් ලකුණු  119 කට සියලු  පිති  කරුවන් දැවී ඉනිමක සහ ලකුණු 88 ක් දැවැන්ත පරාජයක් ලබා ගනී 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos