දසුන් ශානක විසින් එංගලන්ත පිළ අසරණ කරයි

By Admin May 19, 2016 17:48 PM Sports

 
1 වන ටෙස්ට් තරගය දිවා  ආහරය සදහා නවතයි  කසියේ  වාසිය ලත් ශ්‍රී  ලංකාව  පළමුව පන්දුවට පහර දීමට පමණි එංගලන්ත පිළ ආරාධනා කළ  අතර දසුන් ශානක විසින් එංගලන්ත පිළ අසරණ කරයි   තම  කුලුදුල් ටෙස්ට් තරගයයේම  ඔහු කඩුලු  තුනක් දැනටමත් දවා  ගෙන ඇත  ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඕවර  5  යි ලකුණු 6 ට කඩුලු 3යි එංගලන්ත පිළ ලකුණු 57 ට කඩුලු  3 යි 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos