දකුණු අප්‍රිකානු අවුරුදු 19 න් පහළ පිළ හා ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19 න් පහළ පිළ

By Admin Jun 23, 2016 17:38 PM Sports


සංචාරක දකුණු අප්‍රිකානු  අවුරුදු  19 න්  පහළ පිළ  හා ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු  19 න්  පහළ පිළ අතර පි සවරනමුත්තු පිටියේ  පැවත් වෙන තුන් දින යොවුන් ටෙස්ට් තරගයේ  පලවන දින වන අද දින තරගය සවස  නවත්  වන විට දකුණු අප්‍රිකානු  අවුරුදු  19 න්  පහළ පිළේ  සියලුම  ක්‍රීඩකයන්  දැවී  ලබා ගත්  ලකුණු 206 ට පිළිතුරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු  19 න්  පහළ පිළ කදුළු 2 ක් පමණක් දැවී  ලකුණු 108 ක් ලබා ගනී නොදැවී කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කරන්නේ විශ්ව  චතුරංග ලකුණු  59 කුත් ශමු අෂාන්  ලකුණු 3 කුත් යනුවෙණි 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos