ඉන්දියාව හා ලංකාව අතර 3 වන ඕවර 20 විස්ස තරගය

By admin Feb 14, 2016 18:54 PM Sports


  ඉන්දීය පිළ හා පවත් වන 3 වන ඕවර 20 විස්ස  තවත් විනාඩි  55 ඇතුලත  ආරම්භ  කිරීමට ඇත  එහි  වැඩි  වාසිය  ඉන්දිය පිළට  ඇතයි විචාරකයන්ගෙ අදහසයි  මෙම  තරගයද සදහා ද වියලි  තණ  නිල්ලක් සකස්  කර ඇති  බැවින් තියුණු  තරගයක්  බලා පොරෝත්තුවේ  ලංකා කණ්ඩායමේ  වෙනස්  කම්  දෙකක්  කිරීමට  කලමනාකරණය තීරණය  කර ඇති බව  සැලවේ ඒ  ආරම්භක පිති  කරු   ගුණතිලක වෙනුවට  නිරෝෂන් දික්වැල්ලව කැදවිමටත්         සේකුගේ  පරසන්නගේ ස්ථානය  වෙනුවට ජෙෆ්රි  වැන්ඩසේව කැද  විමටත්ය  කෙසේ  නමුත්  අවසාන  තීරණය  පිළබදව  තවමත්  නිගමනයකට ඇවිත් නැති බවද වාර්තාවේ කෙසේ හෝ මෙම තරගය  දිනගෙඅන් තරගා වලිය දිනා ගැනිම සදහා  දෙපිළම ඉතා හොදින් තරග කරනු ඇත අත්  දැකීම් බහුලව ඇති  ඩිල්ෂාන් තිලකරත්න  ගැන වැඩි  අවධානයක්  සැම දෙනාම තබා ඇත.  

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos