දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය ගායනා කළ කිෂානි ජයසිංහ කතා කරයි

By admin Feb 14, 2016 15:04 PM Sinhala Gossip

ගාලු මුවදොර නිදහස් දින සැන්දාවේ ලංකිය ජනතාවට දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය ගායනා කළ දරුවන් දෙදෙනුකුගේ මවක් වන කිෂානි ජයසිංහ කතා කරයි ඇයට නිදහස්‌ දින පැවැති සංස්‌කෘතිය උළෙලේදී දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය ගායනා කළ පසු   නොයෙක් දෙනා මේ ගීතය ගායනා කළ ආකාරය පිළිබදව  විවිධ  අදහස්  පල කිරීමෙන්  හා චෝදනා එල්ල කරමින්  සිටිනවා ඇත්තටම  ඇ ඒ ගිතයට හානියක් කළේද නැත්නම්  ලංකිකයන් මේ ඔපරා  සංගීතය  පිළබදව නොදන්නා නිසා  ඇයට බැන වැදුනද  බටහිර දී මහත් ගෞරවයට  හා පිලිගැනීමකට ලක්වුන මේ හෙල දියණියට  තම ඉපදුන රටේම පිරිසක් නිකරුනේ බැන වැදුණද  ඇ පවසන අයුරෙන්ම බුදු දහම් අදහන කෙනෙක් කවදාවත් මා මගේ ආගමට මාගේ ජාතියට අගෞරව කරන්නේ නැහැ එහෙනම් වැරදුනේ කාටද .0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos