බංගලාදේශ පිළ හා ඉන්දියාව පිළ අවසන් තරගය අද

By Admin Mar 06, 2016 09:13 AM Asia

ආසියනු කුසලාන විස්සයි විස්ස 2016 අවසන් මහා  තරගය  බංගලාදේශයේ  ඩකා  නුවර  අද ( 6 ) වෙනි දින සවස ඉතා  ඉහලින්  පැවත් වීමට  සියලු  විධි  විදාන යොදා ඇත මෙම  තරගය  සදහා  සත්කාර බංගලාදේශ පිළ  හා ඉන්දියාණු  පිළ  සහභාගි වනු ඇත  විශාල  ජනකායක්  මෙය නැරභිම සදහා  පැමිණෙනු  ඇතයි  විශ්වාස  කෙරේ ඉතා තියුනු තරගයක්  අද ඇතිවේ  යයි  විච්රකයන්ගේ මතය වේ.


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos