නවසීලන්තයට ජය පළමු තරගයෙන්

By Admin Mar 15, 2016 23:33 PM Asia

2016 විස්සයි විස්ස  ලෝක  කුසලානේ  දෙවන වටයේ පළමු තරගය ලෙස සත්කාර ඉන්දියාව හා නවසීලන්තය පැවත් විණි ඉන්  පෙරලි කාර  ජයක්  ලැබීමට  නවසීලන්තය  සමත් විය  පළමුව  පන්දුවට  පහරදුන් නවසීලන්ත පිළ  සිය  ඕවර 20  අවසානයේ කඩුලු  7 ක් දැවි  ලකුණු 126 ක්  ලබා ගත්  අතර  පිළිතුරු   වශයෙන්  ඉන්දියාව  සියල්ලන්ම දැවී ලබා ගත්තේ  ලකුණු  79 ක් පමණි  මේ නිසා ලකුණු 47 කින් නවසීලන්ත පිළ ජය ලැබීය  මෙම  තරගයේ විනිසුරු  වෙකු ලෙස කටයුතු කළ ලාංකික  විනිසුරු  පලමු ඕවරයේ  දෙවන පන්දු වේදීම මත වේදී  තීරණයක් දී මේන්  විස්තර විචාරකයින්ගේ   මහත් අප්රසාදයට පත් විය 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos