එංගලන්ත පිළ අද ශ්‍රී ලංකාව හා තරගයක

By Admin Mar 26, 2016 12:06 PM Asia

විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන 2016 අද දින නව දිල්ලියේදී  ශ්‍රී ලංකා  පිළට තීරණාත්මක  තරගයක්  එංගලන්ත  පිළ ඇත  අද ලංකා  පිළ  පරදා එංගලන්ත   ජය ගත හොත්  අර්ධ අවසාන් තරගයකට  යාමට  හැකියාව එංගලන්ත  පිළට ලැබෙනු ඇත  අද  තරගය  ලංකික  ක්‍රීඩකයන්  ජය ගත හොත්  ඉදිරියට යාමේ බලා පොරොත්තුවක්  තබා ගැනිමට හැක  එනම්  දකුණු අප්රිකාව  හා  තවත්  තරගයක්  අප හට  තිබෙන  බැවිණි   

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos