ඉන්දියාව ජය ගනී

By Admin Mar 27, 2016 23:05 PM Asia

විස්සයි විස්ස  ලෝක කුසලාන 2016 අද පැවත් වූ දෙවන තරගය  වන  ඉන්දියාව  හා ඔස්ට්‍රේලියාව  පැවති  තරගයෙන් ඉන්දියාව ජය ලැබිය කාසියේ  වාසිය  ලැබූ  ඔස්ට්‍රේලියාව සීය ඕවර  විස්ස  අවසානයේ  කඩුලු  5 ක් දැවි  ලකුණු  160 ක් ලබා ගත අතර  පිළිතුරු  ඉණිම  ක්‍රීඩා කල ඉන්දියානූ  පිළ  ඕවර  දහ නමයයි  පන්දු  1 ක් තුළ  කඩුලු  4 ක් පමණක් දැවී  ලකුණු   161 ලබා ගෙන තරගය ජය ගනී  මෙහිදී  අගනා  පිති හරභයක නියලී කෝලි නොදැවී  පන්දු  51 ක් තුළ  ලකුණු 82 ක්  ලබා ගනී.


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos