ඇෆ්ගන් පිළ ජය ලබයි

By Admin Mar 27, 2016 18:41 PM Asia

ඇෆ්ගන් පිළට  පෙරලි කාර ජයක් අද පවත් වූ පළමු තරගයෙන්  බටහිර කෙදෙවූ දුපත්  පිළ  පරදා  ජය ලැබීමට  ඔවුනට  හැකි විය  පලමුව පන්දුවට පහර දුන්  ඇෆ්ගන් පිළ සිය  ඕවර විස්ස  අවසානයේ  කඩුලු  7 ක්  දැවි ලකුණු  123 ක්  ලබා ගත අතර  පිළිතුරු  ඉනිම  ක්‍රීඩා  කළ  බටහිර කෙදෙවූ දුපත් පිළ කඩුලු  8 ක් දැවී  ලබා ගත්තේ ලකුණු 117 ක් පමණි.


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos