බටහිර ඉන්දිය කෙදෙව් දුපත් පිළට ජය

By Admin Mar 25, 2016 23:12 PM Asia

අද පැවත් වූ දෙවන තරගයෙන් දකුණු අප්‍රිකාව  පරාද කර ජය ගැනීමට  බටහිර ඉන්දිය කෙදෙව්  දුපත් පිළ  සමත් විය  මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන්  දකුණු අප්‍රිකාණු  පිළ සිය ඕවර විස්ස අවසානයේ කඩුලු  8 ක් පමණක් දැවී  ලකුණු  122 ක් ලබා ගත් ඇති අතර පිළිතුරු ඉණිම  ක්රීඩා  කළ  බටහිර ඉන්දිය කෙදෙව්  දුපත්   පිළ  සිය  ඕවර  19 යි  පන්දු 4ක්  අවසානයේ  කඩුලු 7 ක් දැවී  ලකුණු  123 ක් ලබාගෙන  දකුණු අප්‍රිකාව පැරද  විය

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos