ඔස්ට්‍රෙලියාව පරදා නවසිලන්තය ජය ගනී

By Admin Mar 18, 2016 18:28 PM Asia

අද දින පවත් වන ලද ලෝක කුසලාන  2016 පළමු තරගය ලෙස ඔස්ට්‍රෙලියාව  නවසිලන්තය සමග  වැදුන අතර   කාසියේ  වාසිය ලද  නවසිලන්තය  මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමට පැමින සිය  ඕවර  විස්ස  අවසානයේ කඩුලු  8 ක් දැවී  ලකුණු  149 ක් ලබා ගත්  අතර  පිළිතුරු  වශයෙන් ඔස්ට්ට්‍රෙලියාව සිය  ඕවර  විස්ස  අවසානයේ   කඩුලු  9 ක් දැවි ලබා  ගත්තේ ලකුණු 134 ක් පමණි එම නිසා  ලකුණු  8 ක් ජයක් නවසිලන්තය  පිළට හිමි විය.

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos