ඔස්ට්‍රෙලියාණු පිළ ජය ගනී

By Admin Mar 25, 2016 20:54 PM Asia


අද තරගයෙන් පකිස්ථානය පරද කර ජය ගැනීමට  ඔස්ට්‍රෙලියාව සමත් විය  මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන් ඔස්ට්‍රෙලියාණු  පිළ  සිය් ඕවර විස්ස අවසානයේ කඩුලු  4 ක් පමණක් දැවී  ලකුණු  194 ක් ලබා ගත් ඇති අතර පිළිතුරු ඉණිම  ක්රීඩා  කළ පකිස්ථාණු  පිළ  සිය  ඕවර  විස්ස අවසානයේ  කඩුලු 8 ක් දැවී ලබා ගත්තේ ලකුණු  172 ක් පමණි එමනිසා  ලකුණු 21 කින් ඔස්ට්‍රෙලියාවට ජය අත් විය

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos