ඉන්දියාව පාකිස්ථානය පරදයි

By Admin Feb 27, 2016 22:03 PM Asia

ඉන්දියාව හා පාකිස්ථානය අතර  අද පැවැත් වූ  ආසියානු කුසලාන  20 විස්ස තරගයෙන්  පාකිස්ථානය පරදා ඉන්දියාව ජය අත් කර ගනී මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන් පාකිස්ථාන පිළ  ඕවර 17. පන්දු 3 ක් තුළ සියල්ලන්ම දැවි  ලබාගත්තේ  ලකුණු  83 ක්  පමණයි  පිළිතුරැ  වශයෙන්  ඉන්දියාව  ඕවර 15 ක් හා පන්දු 3 තුළ  කඩුලු  5 ක් පමණක් දැවී ලකුණු 85 ලබා තරගය ජය ගනි  වීරත් කෝලි  ලකුණු  49 ක්ද යුවරාජ් සිංග් නොදැවී ලකුණු 20 ලබා ගනී.

 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos