ඉන්දියානු පිළ ජය ලබයි

By Admin Mar 23, 2016 23:34 PM Asia

ලෝක  කුසලාන  විස්සයි  විස්ස  2016 අද පැවැත්  වූ  දෙවන  තරගයෙන් ඉන්දියානු පිළ බංගලාදේශය   පිල පැරද විය  පළමුව පන්දුවට පහර දුන් ඉන්දියානු   පිළ  සිය ඕවර  විස්ස  අවසානයේ  කඩුලු  7 ක් දැවී  ලකුණු 146 ක් ලබා ගත්  අතර  බංගලාදේශය  පිළ  පිළිතුරු වශයෙන් කඩුලු  9 ක් දැවී ලබා ගත්තේ  ලකුණු  145 ක් පමණි  එම නිසා එක ලකුණුකින් ඉන්දියානු  පිල ජය ලැබිය 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos