ඇෆ්ගනිස්ථානය හා ලංකාව අතර තරගය අද

By Admin Mar 17, 2016 11:55 AM Asia

විස්සයි විස්ස ලෝක  කුසලාන 2016තරගා  වලියේ ශ්‍රී  ලං කාව සහභාගි වන පථම තරගය අද සවස ඉන්දියාවේ  කල්කටාහිදී  ඇෆ්ගනිස්ථානය සමග  පැවත් විමට  සියලු  විධි විදාන  සකස්  කර ඇති  අතර  කාලගුණය පිළිබදව  සැකයක්  පැන නැගී  ඇත  කෙසේ  හෝ මෙම තරගය  ජයගෙන හොද මානසික තත්වයකින්  ඉදිරි  තරග  වලට මුහුණ  දීමට  ලංකික ක්‍රීඩකයන්  අදිටන් කරගෙන  සිටි ඇෆ්ගනිස්ථානය  පිළ  අඩු තක්සේරු කිරීමට නොහැක ඔවුන් ද  සටන් කාමී  පිළකි 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos